#376

Vanus/Возраст: 15 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  “5/6kuud”  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 10-15 Grammi

Comment:

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпpoc

Jaga

Leave a Reply