#448

Vanus/Возраст: 16 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования1 aasta
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 2-3 grammi

Comment:“Lugu puudub”

Jaga

Leave a Reply