#63

Age: 27
Habitual use time: 9 Years (mida tähendab “harjumuslik” tarvitamine?)
First Trial: 18 Years
Average amount used per month: 1g

Comment: “Tervisele parem kui alkohol. Aitab loovust (nt joonistada, kirjutada) kui õiges koguses tarvitada. Liiga palju teha, siis “istud kivi all” tuimana, aga mõnikord harva natuke, siis läheb loovus valla.”

Tänan vastuse eest!

Survey/Küsitlus/Oпрос

Käbilog

Jaga

One thought on “#63

  1. Harjumuslik tarvitamine on ilus v’ljend, mida ei seostata negatiivsete tähendustega.
    Kõik kulunud küsimused, a la “kaua olete tarvitanud” on kas liialt laiali valguvad või kannavad stigmat kaasas. Harjumuslikus on mõte selge, aga sõna ei tekita negatiivset tunnet.

Leave a Reply