#338

Vanus/Возраст: 37 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  21 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 60 Grammi

Comment:“Medical user, chronic tissue and nervepain, living in Catalonia, cause Finland has made it impossible to get legal prescription.”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply