Age: 34 Years
Habitual use time: 10 Years
First Trial: 22 Years
Average amount used per month: 0,1 g

Comment: Tekitab jubeda paranoia ja suremise tunde kui teha rohkem kui 1 mahv. Üle pingutamisel tekib suremise ja südame plahvatamise tunne.“

Tänan vastuse eest!
Survey/Küsitlus/Oпрос
Käbilog

Jaga