#197

Age: 32 Years
Habitual use time: 15 Years
First Trial: 14 Years
Average amount used per month: 10 grams

Comment:”Hakasin tarvitama noorelt. Igapäevaseks kujunes harjumus hiljem , 23 aastaselt umbes. Viimasel ajal tarvitamine märkimisväärselt vähenenud – võiks öelda, et ei tarvita enam. Erandolukordades pisut… Vähendamine oli plaanitud ja plaan kukkus ene praegust (suhteliselt pikaajalist) edu korduvalt läbi. (võõrutusnähud on ebameeldivad ja kestavad kaua, sundis naasema)”

Tänan vastuse eest!
Survey/Küsitlus/Oпрос
Käbilog

Jaga

Leave a Reply