#375

Vanus/Возраст: 28 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  10  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  17 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 2 Grammi

Comment:“Tarvitan kanepit viimaselajal vaid nädalavahetusel.Vahest jutub ka nädala sees.Suurem aeg ikka kontrollin mina aega.Olen mitmel eesmärgil kasutanud.Valu, halb tuju(alati pole hea valik), lihas valu, Une, hea tujuga, mõne asja kordaminekul, jne.

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпpoc

Jaga

Leave a Reply