Esimese Küsimustiku Statistika / Статистика первого опроса

Peale mitmete inimeste tungivaid soovitusi olid esialgsele küsimistikule lisatud sotsioloogilised küsimused. Sellel põhjusel on allolevatel graafikutel vastajaid vähem. Juhul, kui Te olete esimesele küsimustikule vastanud enne uute küsimuste lisandumist, palun tungivalt küsimustikule uuesti MITTE vastata.

После того, как многие люди настойчииво посоветовали добавить социологические вопросы, они были добавлены в опрос. По етой причине в нижестоящих графиках респондентов меньше. Настоятельно просим НЕ ОТВЕЧЯТЬ ЗАНОВО еслы вы раньше уже отвечяли на опрос. 

Jaga