KÜSITLUS

Küsitlus koosneb kuuest küsimustest. Küsimused mõõdavad kanepi tarbimise statistilisi andmeid ja nende küsimuste vastused kajastuvad statistikas pea-aegu kohe. Tähtsaim küsimus on lugu või kommentaar. See viimane. Kirjeldades võimalikult täpselt oma tööd, pere, harjumusi, kanepiga tutvumise lugu – oma elu, aitate Te murda kanepitarvitaja stereotüüpi ja stigmat. Ma tänan siiralt kõiki, kes senini on küsitlusele vastanud! … Continue reading KÜSITLUS