#330

Vanus/Возраст: 32 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования18 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц:  30 Grammi

Comment:Rahusti”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply