#390

Vanus/Возраст: 27 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использованияAastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  27 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 0,5 Grammi

Lugu:
“Pigem olen pilves, kui pinges!” Seaduskuulekus

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпроc

Jaga

Leave a Reply