#471

Vanus/Возраст: 29 Aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования: 14 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  12 Aastaselt
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 45 grammi


Kommentar/ Комментарии: Kanep aitab minul taluda meie täiesti pööraseks minevat ühiskonda ning püsida eemal teistest sõltuvustest.

420Estonia eesmärk on saavutada kiirem kanepi reguleerimine ja tarvitajate stigmatiseerimise kaotamine. Palun jagage ja mainige seda küsitlust oma tutvusringkonnas!
Целю данного блога является быстрое урегулирование вопроса с коноплей,
пожалуиста поделитес етим блогом со знакомыми!

Jaga

Leave a Reply