Statistika/Статистика/Statistics

Esiteks soovin siiralt tänada kõiki senivastanuid. Teie vastused on väga teretulnud ja pakuvad huvi nii mõnelegi blogi püsijälgijale. Inimesed soovivad teada Teist rohkem ja on innustav, et Te kirjutate endast. Tänan veelkord

Antud statistika on koostatud senilaekunud vastuste põhjal. Statistikat võib vabalt kasutada, juhul kui antud leht https://420estonia.ee/statistics/  on märgitud algallikana või kasutades otselinki.

 

Statistikat uuendatakse jooksvalt

Jaga