Keskmine kasutatav kogus

Antud graafik näitab, kui palju tarvitatakse kanepit eri vanuserühmades. Personaalsed kasutamistavad on igal vastajal erinevad. Parima ülevaate annab konkreetsete vastuste lugemine

Antud statistika on koostatud senilaekunud vastuste põhjal. Statistikat võib vabalt kasutada, juhul kui antud leht https://420estonia.ee/statistics/  on märgitud algallikana või kasutades otselinki.

Jaga