Vastanute demograafia

Antud graafik näitab, kui palju vastanudi on eri vanuserühmades. Graafik näitab ilusti, et kanepit tarvitatakse kõigis vanuserühmades.

Antud statistika on koostatud senilaekunud vastuste põhjal. Statistikat võib vabalt kasutada, juhul kui antud leht https://420estonia.ee/statistics/  on märgitud algallikana või kasutades otselinki.

Jaga