Esmaste proovimiste vanus

Antud graafik näitab millal erinevas vanuses vastajad esmaselt kanepiga kokku puutusid. Graafikut ei saa interpreteerida nii, et kui paljud inimesed kasutavad kanepit alaealisena ja kui paljud täisealisena. Selleks on eraldi graafik.

Antud statistika on koostatud senilaekunud vastuste põhjal. Statistikat võib vabalt kasutada, juhul kui antud leht https://420estonia.ee/statistics/  on märgitud algallikana või kasutades otselinki.

Jaga