Kanepi kasutamise pikkus vanuserühmades

Graafikud näitavad, kui pikk on kanepi kasutamise pikkus aastates erinevates vanuserühmades.

Antud statistika on koostatud senilaekunud vastuste põhjal. Statistikat võib vabalt kasutada, juhul kui antud leht https://420estonia.ee/statistics/  on märgitud algallikana või kasutades otselinki.

Jaga