Graafikud näitavad, kui pikk on kanepi kasutamise pikkus aastates erinevates vanuserühmades.

Antud statistika on koostatud senilaekunud vastuste põhjal. Statistikat võib vabalt kasutada, juhul kui antud leht https://420estonia.wordpress.com/statistics/  on märgitud algallikana või kasutades otselinki.

Jaga