Vastanute vanus vs proovimise vanus

Erinevatel põhjustel ei jõua siia enam nii tihti vastuseid avaldada ja hetkel on lehelolev info natuke vananenud. Lisaks on avaldamise järjekord praegu ligemale 600 vastuse suurune ja kasvab veelgi.
Samas olen viimasel ajal andmeid korrastanud ja katsunud visualiseerida.

Üks ilmekamatest graafikutest, mis seeläbi sündis, kujutab vastanute vanuse ja nende esmaproovimise aja võrdlust. Sellel graafik näitab samade vastajate vastuseid kahele küsitluse küsimusele: “Kui vanad te prargu olete?” ja “Millal Te esimest korda kanepit proovisite.” Tuleb arvestada, et valimis on eri vanuses inimesed, 12-68, samal ajal kui 90% nendest proovis kanepit alaealiselt. Ilmselt on keeruline narkosõja impotentsust ja mõttetust paremini kujutada.
Valimi suurus: 1077
Vastanute vanused: 12-68

Kuvatõmmise tegemise aeg: 30.05.2019

Jaga

One thought on “Vastanute vanus vs proovimise vanus

Leave a Reply