№631

Vanus/Возраст: 19 aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования: 3 aastat
Esmaproovimine/Первое пробование: 16 aastaselt
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 15 grammi

Kommentar/ Комментарии:

Jaga

Leave a Reply