№632

Vanus/Возраст: 24 aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования: 7 aastat
Esmaproovimine/Первое пробование: 13-14 aastaselt
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 3-4 grammi

Kommentar/ Комментарии:
Aitab võtta aega maha ilma keha laastamata.

Jaga

Leave a Reply