№634

Vanus/Возраст: 32 aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования: 4 aastat
Esmaproovimine/Первое пробование: 17 aastaselt
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 1-2 grammi

Kommentar/ Комментарии:

Jaga

Leave a Reply