#325

Vanus/Возраст: 43 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования1 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  38 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц:  3 Grammi

Comment:“…

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply