#327

Vanus/Возраст: 28 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования1,5 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  20 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц:  22 Grammi

Comment:

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply