#334

Vanus/Возраст: 59 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования23 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  35 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц:  20 Grammi

Comment:milline lugu?”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply