#336

Vanus/Возраст: 28 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования14 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц:  8 Grammi

Comment:Proovisin, meeldis. Meeldib siiani.

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply