#339

Vanus/Возраст: 28 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования10 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование: 15 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 2 Grammi

Comment:“Pole erilist lugu. Olen kõrgahridusega, avalikus sektoris töötav, keskklassi kuuluv inimene, kelle meeldib aeg-ajalt popsutada veidi.”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply