#342

Vanus/Возраст: 43 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования: ~25  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование: 19 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 20 Grammi

Comment:sündisin, elan, millalgi suren.”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsit

Jaga

Leave a Reply