#350

Vanus/Возраст: 20 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования5 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  15 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 10-25  Grammi

Comment:Kanep on tore, kui iga päev ei satu tegema.

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply