#354

Vanus/Возраст: 30 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования“17 aastat iga päev”  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  11 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: “40-50” Grammi

Comment:Polegi lugu lihtsalt meeldib tarvitada…”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply