#358

Vanus/Возраст: 30 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования16 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 2 Grammi

Comment:“”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply