#362

Vanus/Возраст: “-“ Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использованияYle 10 aastaAastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  “üle 20” Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: “0 – 30 …. Oleneb, pole igapäevasuitsetaja” Grammi

Comment: Mis lugu?!”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply