#364

Vanus/Возраст: 40 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования10 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  22 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 10 Grammi

Comment: ongi minu lugu”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply