#370

Vanus/Возраст: 27 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования8
Esmaproovimine/Первое пробование:  18 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 20 Grammi

Comment:I’m thinking about start smoking @work again… ”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply