#378

Vanus/Возраст: 21 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  “4”  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  18 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 3-4 Grammi

Comment:

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпpoc

Jaga

Leave a Reply