#387

Vanus/Возраст: 26 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования5-7  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  18 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 1-2 Grammi

Comment:

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпроc

Jaga

Leave a Reply