#402

Vanus/Возраст: 29 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования: 15 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 8 aastat

Lugu:a
“Hard working, active, socialising. Decent human being. / Töökas, aktiivne, sotsiaalne. Viisakas inimene.”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпpoc

Jaga

Leave a Reply