#410

Vanus/Возраст: 19 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования1,5 Aasta
Esmaproovimine/Первое пробование:  16
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 15 Grammi

Comment:Polegi ligu rääkida. Lihtsalt igapäevane suitsetaja. 🙂

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply