#411

Vanus/Возраст: 40 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования10 Aasta
Esmaproovimine/Первое пробование:  22
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 10 Grammi

Comment:ongi minu lugu

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply