#427

Vanus/Возраст: 28 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  5 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  23 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 4 Grammi

Comment:“”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply