#429

Vanus/Возраст: 24 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  6 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 1-3 Grammi

Comment:“”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply