#431

Vanus/Возраст: 34 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  20 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  16 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 5 Grammi

Comment:Iga päev ei tõmba, küpsised, koogid meeldivad.
Siis kui isu tuleb, siis ka teen

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply