#436

Vanus/Возраст: 24 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  6 aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 3-4 Grammi

Comment:pole

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply