#437

Vanus/Возраст: 27 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования3 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  23 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 0,5 Grammi

Comment:“Pigem olen pilves, kui pinges!” Seaduskuulekus

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply