#441

Vanus/Возраст: 42 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  10 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  33 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 10 Grammi

Comment:“ ”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

Jaga

Leave a Reply