#447

Vanus/Возраст: 18 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования“aasta”
Esmaproovimine/Первое пробование:  15 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 1-2 grammi

Comment:“Nahui, ei”

Jaga

Leave a Reply