#454

Vanus/Возраст: 31 Aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования: Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  17 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 7 Grammi

Kommentaar/ Комментарии:  

Jaga

Leave a Reply