#465

Vanus/Возраст: 47 Aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования:  ca 20 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  16 Aastaselt
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 1 grammi


Kommentar/ Комментарии

Jaga

Leave a Reply