#467

Vanus/Возраст: 20 Aastat
Harjumusliku tarvitamise kestus/Продленность использования: Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  16 Aastaselt
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 16 grammi


Kommentar/ Комментарии

Jaga

Leave a Reply