#356

Vanus/Возраст: 24 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования: 8  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование: 14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 13 Grammi

Comment:Pole mõtet.”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/O

Jaga

Leave a Reply