Vanus/Возраст: 28 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  15  Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  12 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 5 Grammi

Comment:

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпpo

Jaga

Leave a Reply